Galda spēles

Galda spēles

Galda spēles lielā mērā ietekmē bērna intelektuālās spējas, viņa personības veidošanos.

Tās bieži veic didaktisko un pedagoģisko funkciju. Tieši spēļu formā bērns var iegūt zināšanas par dažādiem dzīves aspektiem, apgūt praktiskās iemaņas un prasmes daudz efektīvāk. Viņam attīstās tādi procesi, kā uzskatāmi-tēlainā un verbāli-loģiskā domāšana, attīstās netiešā uzmanība, tiek trenēta mehāniskā atmiņa, parādās (izpaužas) iztēles un radošās spējas.